Các bn tr hãy mt ln đc bài này.

Bài viết so sánh s khác bit ca hai thế h nhân viên, mt thế hệ được gi gm và mt thế h t tìm đến công vic, cùng vi nhiu vn đ liên quan.

Đây là bài viết mi cp nht trên trang "Tony Bui sáng", mt trang chia s nhng bài hc, câu chuyn tri nghim trong cuc sng vi cách th hin bng ngôn ng “cư dân mng". Nhiu bài viết đã được tp hp và in thành sách.

Dưới đây là ni dung bài viết:


1.  công ty anh bn thân ca Tony có 2 thế h nhân viên. Mt là do người quen gi vô, toàn đot gii nht gii nhì ngáo ngơ toàn quc dù tt nghip ĐH c. Anh đào to xong, đ năng l li làm vic. Hai là thế h mi, tc các bn tr t search thông tin tuyn dng anh đăng trên mng và đến làm kim tra ch s IQ, tiếng Anh và năng lc ngôn ng, đt yêu cu và vào làm. Anh thy năng sut lao đng ca thế hệ 2 cao hơn hn. Các bn này đến rt sm, v rt mun. Làm mi thứ không t vic gì, cái gì cũng c vun vút, nhoay nhoáy, ai cũng thích cũng mê. Và 100% đu đã đi làm thêm trong thi sinh viên, nên gii giang bn lĩnh, không phi “nh người thân tr giúp” khi ra đi.


Dù vn hoàn thành công vic, nhưng nhógi gm” không có tinh thn t giác, có giám sát mi làm, sếp đi công tác thì nhóm này lp tc đi tr, v sm, thm chí “tranh th” lý do hng xe, kt đường, nhc đu...đ tr nhà, hoc ng văn phòng ch chat chit facebook là ch yếu, dù ngoài lương thì công ty có thưởng trên thành tích làm vic. Nhóm này do gia đình bao bc t nh, vô làm lương bao nhiêu cũng được, có thưởng thì tt không thưởng chng sao, ai kêu làm mi làm không thì ngi đó. Kêu ghi “to-do list”, h s rn my tiếng mi có được vài dòng kiu “gi đin thoi cho vài người, email cho vài người ri hết”. 

Thói quen cha mẹ làm mi th nên tay chân, não b đu không đng đy, laptop cũng không không biết phi lau chùi trước khi vô làm. Anh nói, đây là ln cui cùng anh nhn đám này vô, mc k bà con ai nói gì thì nói, mình không có nghĩa v làm t thin vi đám bt tài này na. Nhìn ti nó u oi l đ ngáp miết ch mun phóng phi tiêu vô mt. Khi phng vn, thy đa nào không biết làm vic nhà t nhthì trường chuyên lp chn, thi ĐH 30 đim đi na cũng tuyt đi không nhn. Vì cha m giành làm hết vic nhà thì s tiếp tc ban btình thương, tháng nào cũng gi tin chu cp, làm mt đng lc sng hay đam mê ca ti nó. Đi làm cho có gi là, có ch “sáng vác ô đi ti vác v”, công ty không phát trin được vi nhân viên kiu vy. Nhà ca xe c cha m đ li hoc mua cho, ngành hc cha m chn, cuc đi c như tm gi tm leo, toàn người khác quyết đnh h. Mà có nhng ông cha bà m ông anh kỳ cc, c can thip vào cuc đi con em mình như thi chiếm hu nô l. “Mày c ngi vào bàn hc cho tao, ti gi ăn tao kêu xung. Mày hc toán lý hóa thi Bách Khoa cho tao. Thi Y dược cho tao. Thi Kinh Tế cho tao. Mày ch đi hc cho tao, tao nuôi, không cn đi làm thêm”. C toàn “cho tao”, s ích k dưới tên gi “tình thương đã làm mt kh năng ra quyết đnh/tn ti ca mt cá th sng khác, biến nhng đa tr bình thường thành tàn tt cả tay chân ln trí óc vì cái gì cũng giành làm, giành nghĩ h.Công ty anh t chc hc tiếng Anh, training, chơi th dc, th thao…nhưng ch có nhóm thế h mi là tham gia, nhóm cũ thì “ép tôi hc tiếng Anh đi, tôi s hc cho. Ép tôi đi tp th thao đi, tôi s tp cho. Không thì thôi, đng hòng đây có mt nhé”. H nói, ngày xưđi hc vì b ép, “tng, ti b” bt hc. Đến trường vì b đim danh, b thy cô bt hc ch không phi vì ham kiến thc. Mc đích là có cái bng. Đc sách ch vì có đ thi trong đó, ch sách không liên quan đến thi c thì đc chi? Nên đi làm, sếp ép thì làm không thì thôi. Tính t giác hoàn toàn không có. Làm sế công ty có th loi này mt lm, hao hơi tn tiếng, la hét rm tri ti nó mi làm.

Lên chc, nâng lương h cũng ham nhưng không được thì cũng chả sao. Cho ngh vic thì h cũng ch bun phin, li quay v vi cha m, “qua na đi phiêu bt, em li v úp mt vào ô tô”. Ông cha bà m li đin thoi khp các người quen, dáo dác chy đi xin x người khác, ly ông đi qua ly bà đi li, xin b thí cho con tôi 1 công vic, tôi già như thế này vn phi đi xin vic cho con cho cháu, có kh thân già tôi không? Nói xong thì òa khóc. Thì trách ai bây gi?


Mai An Tiêm tng nói 1 câu vô cùng hay là “ca biếu là ca lo, ca cho là ca n”. Cái gì người khác cho mình s mãi mãi là “ca n”. Nên T MÌNH làm hết mi vic, 18 tui tr lên mình phi quyết đnh cuc đi mình. Gương Mai An Tiêm còđó. B đày ra hoang đo vn sng tt, sng giàu có hung h mình v trong thành ph, trong đt lin.


2. Gii pháp căn cơ đ gii quyết tht nghip ca mt xã hi.


Tony đi dy cho mt lp CEO khi nghip, đim chung là đu dưới 30 tui và có tính T LP t nh. Như vy, GC ca gii quyết vn đ tht nghip/khi nghip chính là to s T LP cho các bn tr.


Tony cũng đ ý, 100% các bn t biết git giũ nu ăn, t biết lau nhà lau ca, t biết sa xe đp xe máy và đ đin trong nhà, thêu thùa may vá, biết làm thêm trong thi gian đi hc…dù hc chuyên ngành hp cách my, vn t xin được vic, hoc t m cái gì đó khi nghip. Hc dù  cao đng sư phm min núi nào đó, dy gii thì các trường dân l Tp HCM vn nhn vô làm.Tony có cô bn tt nghip ngành qun lý thư vin ĐH văn hóa, cô nói lp cô phn ln tht nghip, riêng nhng người đi làm thêm trong thi sinh viên thì đu có vic làm, qun lý nhà sách, làm công ty xut bn, hoc m riêng cái gì đó làm mà không cn đúng chuyên ngành. Có bn hc chuyên ngành còn hp hơn, ví d bo tàng hc, nhưng trong thi gian đi hc rèn giũa Anh Văn, làm các đ tài nghiên cu khoa hc, tham gia các câu lc b đoàn th này n, tham d các cuc thi…thì h vn có th được gi li trường, hoc xin hc bng đi nghiên cu tiếp, hoc s có ch nhn vô làm, dù ngành khác. Bn nào cm bng gii mà không có vic thì ch có cái bng là gii, còn người là D, kém ci, hc vì đim s ch không thc lc. Thc lc là phi kiếm được vic, được tin, dù hc piano hay đàn tranh, hc v hay hc múa, hc bt c ngành gì….

1. Vi các bn tr đã tt nghip mà đang tht nghip: Mình phi gt phăng mi s chu cp ca gia đình. Bt tài mi ly tin ccha m, mi nh cha m bà con quen biết xin vic cho mình. Mình t chi hết, t mình kiếm ăn. Lao đng chân tay cũng được, có sao, min là có tin. Trí óc mình có, t t s đi lên.


2. Hc sinh va tt nghip trung hc: Nếu mình thích hc ngành gì, mình kiên quyết bo v và chn. Nhóm t lp t nh đu biết mình thích cái gì, làm tt cái gì. Còn không biết thích cái gì thì ĐÓ LÀ NHÓM NGÁO NGƠ, hc chc cái bng cũng tht nghip. Mình PHI vay mượn đ hc tp t cha m người khác …ch không nhn “vin tr không hoàn li” na. Mun người khác có lòng tin đ đu tư cho mình, thì mình phi t tin mình trước. Người t lp thì s t tin, t ch, t trng.


Phi xây dng ý thc t trng đu tiên ca mình, bng cách “say NO” vi tin ca người khác. Tuyt đi KHÔNG là KHÔNG. Tin cha tin m là t s lao đng ca h, không phi ca mình. Chưa có t phú nào đi lên t vic trúng s. Chúng ta chưa ai  nhà do ông t ông tiên đ li. Lch s hàng ngàn năm tây tàu gì cũng vy, nhng dinh th vĩ đi ngày xưa bây gi đu là vin bo tàng, dù “đi gia” thi đó đu hi môn đ dành cho con cháu, t lâu đài Windsor bên Anh, dinh Hòa Thân  Trung Quc đến cung đin mùa hè  Nga… C đi này đi khác, t dưng con cháu không gi được na. Mình c mua cho nó 1 miếng đt, 1 cái nhà, mt đng vàng…thì nó s bán vàng đ ăn, hết ri ct đt bán ln ln, ri ti bán nhà, ri rơi vào nghèo kh rách rưới. Nhưng thế h sau đó na, thì li bt dy được vì ĐƯỢC sng trong nghèo khó.

Cho nên nghèo khó là mt cơ hi tuyt vi. Giàu có là mt thách thc đ mt đa tr thành công. Phi tn dng cơ hi khó khăn ca mình, và vượt sướng, buông b hết nhng thm nhung đ lăn lê trong cát bi, đ mình có tương lai. Nếu mình l sinh ra trong nhà giàu ri, gt hết, t mình xoay s, t mình sinh sng.  Tp HCM thì xin cha m đi h tnh khác, thành ph khác, tr trường ch có  Tp mi có thì đành chu, ch hc nông nghip hãy v Cn Thơ, hc Vt Lý Sinh Hc hay Toán thì lên Đà Lạt, hc thy sn ra Nha Trang, hc hàng hi ra Hi Phòng, hc âm nhc ra Huế…Thoát ly ra khi v bc ca gia đình, đ được t sng. Phi có nhng bui sáng thc dy suy nghĩ hôm nay phi làm sao đ có cơăn khi cái ví không còn 1 xu, ti nay phi ng  đâu khi tin nhà chưđóng, phi xin đi làm thêm ở đâu đ có cái đi chơi, đ dành…Chính suy nghĩ như vy s giúp vỏ não mình hn lên nhng nếp gp ca s trưởng thành, ca s t tin. Chưa có ai nm ra đường chết đói c, bn nên nh điu đó. Khi cùng đường, người ta t nghĩ phi đi ăn cơm t thin, vô chùa ăn, ghé bn mượn tin, hay xyz…nào đó đ tn ti.

3. Cha m ca mi đa tr phi thương chúng nó bng phương pháp giáo dc khác. Đến tui biết ăn là t xúc cơm, t git giũ lau nhà, tự hc, t chơi. Ép chúng nó bui sáng phi thc dy sm, lau nhà lau ca sch s, dn dp mùng mn chiếu gi, nu nước nu mì cho chính nó ăn, không nhn đói k mày. Cui tun bt nó phi quét váng nhn, lau chùi tivi t lnh, chăm sóc cây cnh thú nuôi, quét sơn, sa nhà, tham gia các hot đng ngoài xã hi, tuyt đi không cho nó ôm laptop hay ipad iphone khi chưa làm xong vic nhà. Nếu trường có tổ chc đi xe buýt đưđón thì cho chúng nó t đi vi bn bè, không nên đưđón, kt đường kt sá trước cng trường. Không xin x vic làm cho chúng nó. Không ép chúng nó hc ngành mình yêu thích, mình thích thì mình hc đi.

4. Cha m L GIÀU CÓ thì hãy cho con cháu mình mt môi trường giáo dc tiên tiến đến năm 18 tui và hết. Hc vì đam mê ch không phi vì bng cp, hc ngh cũng được ch không nht thiết hc ch. Không ép chúng nó hc thêm nếu chúng không thích hc, ch có nhng đa ham mê ch nghĩa mi cho chúng nó vay tin hc đi hc, bt ra trường tr li. Tin tích cóp mt đi, hai v chng già xài cho sướng cuc đi đi. Đi du lch ch này ch kia, hoc đem đi t thin để to phúc/may mn cho con cho cháu. Tương lai ca ti nó hãy đ ti nó quyết đnh, đng có đu theo hi miết. Nó mà v úp mt vào ô tô, da dm là mình quánh, mình đui đi.

C “cho” riết thì mt cc cưng biến thành mt cc n cho gia đình, mt cc…tác ca xã hi.

“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô tô…”


(Theo Tony Bui Sáng)
Tiêu đề của tác giả là " CÁC BẠN TRẺ HÃY MỘT LẦN ĐỌC BÀI NÀY) 
( Tiêu đề do trang thêm vào hai chữ " Phụ huynh")

0 comments:

Post a Comment

 
Top