GIÚP TRẺ GIẢM NGUY CƠ CẬN THỊ GIÚP TRẺ GIẢM NGUY CƠ CẬN THỊ

Theo các chuyên gia c ủ a Đ ạ i h ọ c Cambridge (Anh) cho bi ế t, tr ẻ em có nhi ề u th ờ i gian ho ạ t đ ộ ng ngoài tr ờ i s ẽ  gi ả m t...

Read more »

PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ NÃO PHÒNG NGỪA ĐỘT QUỴ NÃO

Đ ộ t qu ỵ  não (tai bi ế n m ạ ch não) có th ể  khi ế n m ộ t ng ườ i đang kh ỏ e m ạ nh b ỗ ng d ư ng g ụ c xu ố ng, li ệ t n ử a ng ườ ...

Read more »

ĂN KHOAI LANG ĐỂ NHẬN NHỮNG LỢI ÍCH NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG ĂN KHOAI LANG ĐỂ NHẬN NHỮNG LỢI ÍCH NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG

Khoai lang là thực phẩm phổ biến, hữu ích cho sức khỏe con người. Không chỉ là loại thực phẩm ngon, bổ, rẻ, khoai lang còn có tác dụng rất...

Read more »

 7 SAI LẦM VỚI ĐỒ UỐNG KHIẾN BẠN TĂNG CÂN 7 SAI LẦM VỚI ĐỒ UỐNG KHIẾN BẠN TĂNG CÂN

M ộ t s ố  thói quen dùng th ứ c u ố ng th ườ ng ngày có khi l ạ i là “th ủ  ph ạ m” khi ế n b ạ n khó gi ả m cân nh ư  mong mu ố n. C...

Read more »
 
Top