Lifelong skills and where to work on them P.1 Giới thiệu những kỹ năng cần thiết không chỉ lúc đi học mà còn hữu dụng cả những quãng đời còn lại. Mỗi kỹ năng được giới thiệu kèm nguồn tài liệu và trang web để rèn kỹ năng đó.
9 Lifelong Skills and where to work on them P. 2 Cùng Thu Hồng tiếp tục tìm hiểu những kỹ năng cần có cả đời và khám phá các trang web cũng như những nguồn tài liệu để rèn luyện những kỹ năng đó.Nguồn: Youtube Chị Thu Hồng

0 comments:

Post a Comment

 
Top